Grundejerforeningens forskellige Laug

 

 

 

Grundejerforeningen har gennem nogen tid arbejdet med idéen om, at oprette nogle laug, som skal deltage i vedligeholdelsen af vore områder og aktiver, bl.a. for at holde udgifterne nede.

 

På generalforsamlingen i 2022 blev den endelig beslutning taget og der er nu oprettet 4 laug:

 

 

 

 

 

 • Badebrolauget, som har bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Skjoldgaard som tovholder.
  • ​Lauget forestår rettidig opsætning og nedtagning af badebroselementerne, forår og efterår, samt laver forefaldende vedligehold af broen og området omkring badebroen.

 • Jollehavnslauget som har formand Peter Rødbro som tovholder. .
  • ​Lauget forestår den rettidige uddybning af sejlrenden (ekstern entreprenør) samt vedligeholdelse af slæbested, fortøjningsstolper og broer m.v..

 • Lauget for de grønne områder og legepladsen som har bestyrelsesmedlem Søren Vammen som tovholder. 
  • ​Lauget vedligeholder legeplads, bænke, fodboldmål, blomsterkummer, flagstang, trapper og lign. samt bidrager til reguleringen af de grønne ormåder m.v..

 • Vejlauget som har bestyrelsesmedlem Hans Peter Boisen som tovholder.
  • ​Lauget bidrager p.t. med videnm idéer og "hands on" til vedligeholdelse af vejer og stier. 

 

Hvert laug består af et antal medlemmer af grundejerforeningen, som kommer og hjælper når der er behov for assistance - én til to gange om året. Alle laug har "været i ilden" og de første erfaringer er gode, samarbejdet fungerer rigtigt godt, der bliver både arbejdet og hygget. En "arbejdsdag" følges ofte op med et socialt indslag f.eks. grillpølser, kaffe eller andre forfriskninger. 

 

Alle grundejere som har lyst til at blive en del af et laug er hjerteligt velkomne og kan henvende sig til tovholderen for det/de laug der har ens interesse.