Grundejerforeningen ”Rendbjerg” omfatter 176 sommerhuse, og området er opdelt i 2 afdelinger, Teglbakken mod vest og Bredmaj mod øst.

Udover det bebyggede område er der et fællesområde på ca. 15 ha. Dette område består af dyrkede marker, græsarealer, bakker, skov og strand.

Det særprægede område med bakker og skrænter mod øst og vest, der åbner sig mod Flensborg fjord er tidligere lerudgravninger fra Rendbjergs storhedstid som teglværksområde .