Badebroen udlægges typisk omkring juni og tages op primo Oktober 2017.

 

 

 

 

Grundejerforeningen har indrettet bade- muligheder for foreningens medlemmer og deres gæster i en lille lagune, der findes ud for Bredmaj.

Badevandskvaliteten er helt i orden, hvilket ses af, at der 500 m  længere inde i fjorden er blåt flag, hvilket viser, at badevandet er kontrolleret og fundet i orden.

Foreningens badebro kan frit benyttes af sommerhusejerne og deres gæster.

 

 

Lagunen er lavvandet og derfor meget egnet til mindre børn.

Af hensyn til de badende, må der ikke fiskes fra broen, ligesom det ikke er tilladt at lægge til ved broen eller sejle i umiddelbar nærhed af broen og lagunen.

Ved stranden kan der forekomme en del tang, men foreningen  foretager jævnligt strandrensning.